Vánoční turnaj 2014

K výročí 10 sezóny Tenisové školy Hovorčovice

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain